Viešoji konsultacija dėl vėjo elektrinių plėtros Baltijos jūroje konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakartotinei viešajai konsultacijai teikia patikslintą projektą dėl Jūrinėje teritorijoje atsinaujinančią energiją naudojančių elektrinių plėtros konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo. Pastabos ir pasiūlymai priimami iki 2024 m. sausio 3 d.

Projekto tikslas – įgyvendinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Vyriausybės numatomo priimti nutarimo pakeitimus, pagerinti konkursų organizavimo sąlygas.

Esminiai pakeitimai: patikslintas projektas papildytas nauju skyriumi, kuriame išdėstyti Konkurso laimėtojo įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinio Lietuvos Respublikoje sudėties pasikeitimo patvirtinimo atvejai ir tvarka. Taip pat atlikti kiti pakeitimai, įvertinus pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos buvo atsižvelgta. Visos gautos pastabos ir pasiūlymai išdėstyti derinimo pažymoje (pridedama), kurioje nurodyta, kaip atsižvelgta (jei atsižvelgta), arba motyvai, kodėl į pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgta.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės – paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje Viešosios konsultacijos.

Kitos naujienos