Teisinė aplinka

Svarbiausi teisės aktai

  • Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija

 

  • Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas
  • Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas
  • Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas
  • Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
  • Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

 

  • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas

 

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl reikalavimų asmenims, siekiantiems plėtoti elektrines jūrinėje teritorijoje

 

  • 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją