Jūrinio vėjo elektrinių parkų vystytojų įsipareigojimų priežiūra rūpinsis LEA

Lietuvai planuojant Baltijos jūroje išvystyti du bendros 1,4 GW galios jūrinio vėjo elektrinių parkus, Energetikos ministerija patvirtino konkursus laimėjusių vystytojų prisiimtų įsipareigojimų priežiūros ir vertinimo tvarką. Priežiūrą jūrinio vėjo elektrinių parkų statybos ir eksploatacijos laikotarpiu atliks Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

LEA prižiūrės ir vertins, kaip vystytojai vykdo prisiimtus įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų įgyvendinimo, projektų įgyvendinimo terminų, komponentų tiekėjų ir gamintojų atitikties europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams, investicijų į aplinkos apsaugą jūrinėje teritorijoje, paramos vietos bendruomenėms bei mažų ir vidutinių įmonių įtraukimo į projektus.

Jūrinio vėjo elektrinių vystytojai turės LEA teikti praėjusio kalendorinio ketvirčio ataskaitas apie projektų įgyvendinimo eigą ir įsipareigojimų vykdymą.

Nesilaikant šių įsipareigojimų, būtų apskaičiuojama neįvykdytų įsipareigojimų vertė ir būtų skiriama bauda.

Vyriausybės patvirtintais reikalavimais numatytas skatinimas jūrinio vėjo elektrinių parko statybų metu mažinti klimato kaitą skatinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją. Ne mažiau nei 3 proc. parko statybos darbų turės atlikti mažos ir vidutinio dydžio įmonės.

Konkurso laimėtojai turės skirti po ne mažiau kaip 5 mln. eurų sumą aplinkos apsaugos Lietuvos jūrinėje teritorijoje tikslais. Pastačius jūrinio vėjo elektrinių parkus, vystytojai bus įpareigoti kasmet savivaldybių, besiribojančių su jūrine teritorija, bendruomenėms skirti įmoką (1 eurą už 1 MWh pagamintos elektros energijos). Preliminariais vertinimais, per metus vieno konkurso laimėtojo sumokama suma gali siekti maždaug 3 mln. eurų.

2023 m. kovo 30 d. paskelbto pirmojo jūrinio vėjo parko konkurso laimėtojais pripažintos konsorciumą sudariusios įmonės „Ignitis renewables“ ir OW OFFSHORE, S.L. Konkurso laimėtojų įsteigta įmonė „Offshore wind farm 1“ įsipareigojo Lietuvos jūrinėje teritorijoje pastatyti 700 MW leistinos generuoti galios vėjo elektrinių parką. Prognozuojama, kad šis parkas generuoti elektros energiją pradės apie 2030 metus.

Šiuo metu vyksta antrojo jūrinio vėjo konkurso pirmasis etapas, kurio metu registruojami dalyviai. Konkurso dokumentus ir pasiūlymus galima teikti iki šių metų balandžio 15 dienos. Tikimasi, kad antrojo konkurso laimėtojas bus nustatytas šių metų trečiąjį ketvirtį.

Parengiamieji darbai jūrinio vėjo elektrinių plėtrai ir susijusios infrastruktūros įrengimui Nr. 03-004-P-0001

Kitos naujienos