ES parama

Lietuvai siekiant plėtoti jūrinio vėjo elektrines Baltijos jūroje ir mažinti šalies priklausomybę nuo elektros importo, Energetikos ministerija su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė daugiau nei 11,54 mln. eurų su PVM vertės finansavimo iš ES lėšų sutartį.

ES fondų lėšos skiriamos jūrinio vėjo elektrinių parko plėtros parengiamiesiems darbams ir susijusios infrastruktūros įrengimui. Iš viso parengiamiesiems darbams numatyta 11,54 mln. eurų, kurie finansuojami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis (EGADP) ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Siekiant išnaudoti atsinaujinančios energetikos plėtros jūroje potencialą, atliekami ir planuojami atlikti teritorijos, skirtos jūrinių vėjo elektrinių parko plėtrai, jūros dugno tyrimai, infrastruktūros įgyvendinimo studija, vėjo greičių ir kitų parametrų matavimai. Taip pat, atliekant parengiamuosius darbus, bus nustatoma parko jungiamosios trasos su sausumos tinklu ir pastotės vieta, atliekami parko jungties su sausuma jūros dugno tyrimai, įsigyjamos parko jungties su sausumos tinklu konsultacinės paslaugos, rengiama parko jungties su sausumos tinklu techninė specifikacija ir teritorijų planavimo dokumentai.

Siekiant išspręsti problemą, susijusią su neišnaudojamu atsinaujinančios energetikos plėtros jūroje potencialu ir buvo inicijuotas parengiamųjų darbų vykdymo projektas.

Šio projekto metu suplanuotos veiklos skirtos atlikti parengiamuosius darbus jūrinių vėjo elektrinių plėtrai ir susijusios infrastruktūros įrengimui, kurias įgyvendinus bus prisidėta prie „Naujos kartos Lietuva“ plano B.2 komponento „Žalioji Lietuvos transformacija“, B.1.1. 1 reformos „Daugiau šalyje tvariai pagamintos elektros energijos“ tikslo „skatinti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybą, perdavimą ir vartojimą, tobulinant institucinius ir teisinius mechanizmus bei teikiant verslui ir gyventojams paskatas investuoti“.

Parengiamųjų darbų vėjo elektrinių plėtrai Baltijos jūroje projektą įgyvendina Energetikos ministerija.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2025 m. birželio 30 d.

Parengiamieji darbai jūrinio vėjo elektrinių plėtrai ir susijusios infrastruktūros įrengimui Nr. 03-004-P-0001