Apie projektUS

Jūrinio vėjo parkai Baltijos jūroje

Jūrinio vėjo parkai Lietuvoje – vieni iš svarbiausių šalies energetinės nepriklausomybės projektų. Jie itin padidins elektros iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir taip sumažins Lietuvos priklausomybę nuo elektros importo bei užtikrins mažas elektros kainas gyventojams.

Planuojama, jog 2028 metais Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūros dalyje ties Palanga pradėsiantys veikti du maždaug 1,4 GW galios jūrinio vėjo parkai pagamins iki 6 TWh žaliosios elektros energijos per metus, o tai užtikrintų iki pusės dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio, taip pat pritrauks beveik 3 mlrd. eurų investicijų ir sukurs mažiausiai 1,3 tūkst. naujų darbo vietų.

700 MW galios jūrinio vėjo elektrinių parko (I etapas – kovo 30 dienos konkursui) numatytos teritorijos plotas Baltijos jūroje siekia apie 120 km2. Parkas nuo kranto bus nutolęs apie 36 kilometrų.

700 MW galios jūrinio vėjo elektrinių parkui (II etapas – rudens konkursui) numatytos teritorijos plotas Baltijos jūroje siekia apie 136,39 km2. Parkas nuo kranto bus nutolęs apie 30 kilometrų.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus bei remiantis europine praktika vystant jūrinio vėjo elektrinių parką, šiam Lietuvos Respublikai strategiškai svarbiam energetiniam projektui privaloma atlikti reikalingas procedūras ir studijas, iš kurių svarbiausios:

 • inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas;
 • planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
 • vėjo greičio planuojamoje teritorijoje matavimai;
 • dugno geofiziniai ir geotechniniai tyrimai.

Jūrinio vėjo parkų kuriama vertė

 • Jūrinio vėjo jėgainių projektai leis įgyvendinti pagrindinį Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslą atsinaujinančių energijos išteklių srityje – toliau didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse, taip mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus
 • Jūrinio vėjo parkai leis užtikrinti žemesnes elektros kainas Lietuvos gyventojams ir įmonėms;
 • Vėjo energijos šaltiniai yra atsinaujinantys, vadinasi, neišsenkantys;
 • Iš vėjo pagaminta energija neteršia oro ir leidžia mažinti poveikį klimatui.

Nauda pajūrio bendruomenei

 • Parkų vystytojas įsipareigoja prisidėti prie pajūrio bendruomenių gerovės – kasmet šalia statomo parko esančių savivaldybių bendruomenėms skirti įmoką (1 eurą už 1 MWh pagamintos elektros energijos), kas, preliminariais vertinimais, sieks maždaug 3 mln. eurų;
 • Parkų vystytojas turės skirti ne mažiau kaip 5 mln. eurų sumą aplinkos apsaugos Lietuvos jūrinėje teritorijoje tikslais;
 • Statybų ir eksploatacijos laikotarpiu planuojama sukurti net 1,3 tūkst. naujų darbo vietų;
 • Ne mažiau nei 3 proc. parko statybos darbų turės atlikti mažos bei vidutinio dydžio įmonės.

Projektų vieta

iš dalies finansuoja