Apie projektą

Jūrinio vėjo parkas Baltijos jūroje

Pirmasis jūrinio vėjo parkas Lietuvoje – vienas iš svarbiausių šalies energetinės nepriklausomybės projektų. Jis ženkliai padidins elektros atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir taip sumažins Lietuvos priklausomybę nuo elektros importo bei užtikrins mažas elektros kainas gyventojams.

Planuojama, jog 2028 metais Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūros dalyje ties Palanga pradėsiantis veikti maždaug 700 MW galios jūrinio vėjo parkas Baltijos šalyse pagamins iki 3 TWh žaliosios elektros energijos per metus, o tai užtikrintų iki ketvirtadalio Lietuvos elektros energijos poreikio, taip pat pritrauks virš 1 mlrd. eurų investicijų ir sukurs mažiausiai 1,3 tūkst. naujų darbo vietų. Jūrinio vėjo elektrinių parkui numatytos teritorijos plotas Baltijos jūroje siekia apie 136,39 km2. Parkas nuo kranto bus nutolęs apie 30 kilometrų.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus bei remiantis europine praktika vystant jūrinio vėjo elektrinių parką, šiam Lietuvos Respublikai strategiškai svarbiam energetiniam projektui privaloma atlikti reikalingas procedūras ir studijas, iš kurių svarbiausios:

 • inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas;
 • planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (PAV);
 • vėjo greičio planuojamoje teritorijoje matavimai;
 • dugno geofiziniai ir geotechniniai tyrimai.

Jūrinio vėjo parko kuriama vertė

 • Jūrinio vėjo jėgainės projektas leis įgyvendinti pagrindinį Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslą atsinaujinančių energijos išteklių srityje – toliau didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse, taip mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus
 • Jūrinio vėjo parkas leis užtikrinti žemesnes elektros kainas Lietuvos gyventojams ir įmonėms;
 • Vėjo energijos šaltiniai yra atsinaujinantys, vadinasi, neišsenkantys;
 • Iš vėjo pagaminta energija neteršia oro ir leidžia mažinti poveikį klimatui.

Nauda pajūrio bendruomenei

 • Parko vystytojas įsipareigoja prisidėti prie pajūrio bendruomenių gerovės – kasmet šalia statomo parko esančių savivaldybių bendruomenėms skirti įmoką (1 eurą už 1 MWh pagamintos elektros energijos), kas, preliminariais vertinimais, sieks maždaug 3 mln. eurų;
 • Parko vystytojas turės skirti ne mažiau kaip 5 mln. eurų sumą aplinkos apsaugos Lietuvos jūrinėje teritorijoje tikslais;
 • Statybų ir eksploatacijos laikotarpiu planuojama sukurti net 1,3 tūkst. naujų darbo vietų;
 • Ne mažiau nei 3 proc. parko statybos darbų turės atlikti mažos bei vidutinio dydžio įmonės.

2022
I ketv.
 • Seimas priėmė įstatymų paketą dėl jūrinio vėjo energetikos vystymo Baltijos jūroje
III ketv.
 • Vyriausybė patvirtino nutarimą dėl kriterijų aukciono dalyviams.
 • Atlikti jūrinio vėjo parko plėtrai skirtos teritorijos geofiziniai sekliosios seismikos ir hidrografiniai tyrimai
IV ketv.
 • Energetikos ministro įsakymu patvirtintas atsinaujinančių išteklių plėtrai skirtų teritorijų jūroje specialusis planas
 • Atlikti parko plėtrai skirtos teritorijos jūroje giluminiai geofiziniai-seisminiai tyrimai
2023
I ketv.
 • Sausį planuojama paviešinti Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Ketinama pradėti derinimo, įskaitant tarpvalstybinio, procedūras
 • Vasarį planuojama paskelbti 6 mėnesių trukmės vėjo greičio, vandens ir kitų meteorologinių parametrų matavimų duomenis
 • Planuojama su Europos Komisija suderinti paramos schemą
 • VERT planuoja priimti konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašą
 • VERT planuoja patvirtinti didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodiką
 • VERT planuoja nustatyti ir paskelbti didžiausią galimą sandorio kainą
 • „Litgrid“ planuoja paskelbti išankstines prijungimo sąlygas
II ketv.
 • Balandį ketinama paskelbti parko plėtrai skirtos teritorijos jūroje inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus
III ketv.
 • Rugpjūtį ketinama paskelbti 12 mėnesių trukmės vėjo greičio, vandens ir kitų meteorologinių parametrų matavimų duomenis
 • Rugsėjį planuojamas pirmojo jūrinio vėjo parko vystytojo parinkimo aukcionas
IV ketv.
 • Planuojama paskelbti geofizinius ir geotechninius jūros dugno tyrimus pirmojo jūrinio vėjo parko infrastruktūrai skirto koridoriaus plote
 • Planuojama pabaigti poveikio aplinkai vertinimo procesą
 • Planuojama pabaigti parko elektros jungčių teritorijų planavimo dokumento koncepcijos strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, patvirtinti prioritetinę vystymo plano koncepciją
2024
II ketv.
 • Planuojamas parko vystytojo parinkimo konkurso laimėtojo paskelbimas
III ketv.
 • Planuojamas parko elektros jungčių teritorijų planavimo dokumento patvirtinimas
2025
II ketv.
 • Ketinama atlikti inžinerinės infrastruktūros koridoriaus paruošimo darbus, teritoriją perduoti vystytojui
2028-2030
 • Pirmasis jūrinio vėjo elektrinių parkas pradeda veiklą

Projekto vieta

Projekto iniciatorius

Projekto vadovas

Projekto partneris

Aukciono organizatorius

Perdavimno tinklo operatorius

iš dalies finansuoja