Pavasario jūrinio vėjo parko konkursas: komentarai dėl parkų galios ir prievolių

Šiuo metu vyksta konkursas atrinkti vystytojui, kuris Lietuvos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje plėtotų jūrinio vėjo elektrinių parką. Konkurso dalyviai prašymus ir dokumentus Valstybinė energetikos reguliavimo tarybai (VERT) turi pateikti iki 2023 m. gegužės 29 d. Konkursą laimės vystytojas, kuris pasiūlys didžiausią vystymo mokestį valstybei.

Lietuvos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje beveik 36 km atstumu nuo kranto turėtų atsirasti iki 700 MW leistinos generuoti galios jūrinio vėjo parkas.

Pateikiame komentarus dėl mažiausios įrengtosios galios ir leistinos generuoti galios, taip pat dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo, teikiamo pasirašius ketinimų protokolą, galiojimo termino.

Dėl mažiausios įrengtosios galios ir leistinos generuoti galios konkurso dokumentuose

Atsižvelgiant į Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalies nuostatas ir Vyriausybės 2023-03-15 d. nutarimą Nr. 171, kuriame nustatyta mažiausia įrengtoji galia (580 MW) ir didžiausia leistina generuoti galia (700 MW), prašymuose dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo turėtų būti nurodoma įrengtoji galia, kuri gali būti didesnė už leistiną generuoti galią. Leistina generuoti galia negali viršyti elektrinės įrengtosios galios. Pažymėtina, kad ketinimų protokolas  elektros tinklų operatoriaus ir tinklų naudotojo, kuris ketina statyti ar įrengti elektros energijos gamybos įrenginį, susitarimas, kuriuo tinklų naudotojas įsipareigoja per nustatytą laikotarpį parengti savo elektros įrenginius prijungti prie elektros tinklų, o elektros tinklų operatorius – per nustatytą laikotarpį prijungti šio asmens elektros įrenginius prie savo valdomų elektros tinklų.

Išduodant leidimus jūrinių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai bus atsižvelgiama į konkursui pateiktame ketinimų protokole nurodytą informaciją.

Dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo, teikiamo pasirašius ketinimų protokolą, galiojimo termino

Atsižvelgiant į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnio 25 dalies 2 punkto nuostatas (per 6 metus nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos gauti leidimą gaminti elektros energiją ketinimų protokole nurodytai elektrinės leistinai generuoti galiai) bei įvertinant konkurso, vykdomo pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnio nuostatas, procedūrų vykdymo terminus, leidimų jūrinių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo terminus bei Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas, prievolių įvykdymo užtikrinimas turėtų galioti ne trumpiau nei iki 2029-12-31. Šis terminas galėtų būti trumpesnis tuo atveju, jeigu asmuo, siekiantis dalyvauti Konkurse, įsipareigotų elektrines pastatyti per trumpesnį nei 6 metų terminą nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai gavimo dienos, ir tai įtvirtintų sudarytame ketinimų protokole.

Papildomai pažymėtina, kad vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalimi, prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis, skirtas gamintojo įsipareigojimo įvykdymui pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnius užtikrinti, apskaičiuojamas dauginant ketinimų protokole nurodytą Lietuvos jūrinėje teritorijoje planuojamos įrengti elektrinės leistinos generuoti galios dydį (kW) iš 75 eurų už 1 kW. 

Kitos naujienos