Paskelbtas konkursas plėtoti jūrinio vėjo elektrinių parką

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) paskelbė konkursą atrinkti vystytojui, kuris Lietuvos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje plėtotų jūrinio vėjo elektrinių parką. Konkurso dalyviai prašymus ir dokumentus VERT turi pateikti iki 2023 m. gegužės 29 d. Konkursą laimės vystytojas, kuris pasiūlys didžiausią vystymo mokestį valstybei.

Į konkurso sąlygas įtraukti reikalavimai būsimiems jūrinio vėjo elektrinių parko vystytojams ir vieta Baltijos jūroje plėtoti jūrinio vėjo elektrinių parką, kuriuos patvirtino Vyriausybė. Konkursas bus laikomas įvykusiu, jei jame dalyvaus daugiau nei vienas potencialus vystytojas.

Lietuvos teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje beveik 36 km atstumu nuo kranto iki 700 MW leistinos generuoti galios jūrinio vėjo parkas turėtų atsirasti 2028 metais.

Vyriausybės sprendimu konkurso sąlygose numatyta, kad būsimųjų aukciono dalyvių vidutinės trejų metų pajamos turės būti ne mažesnės kaip 250 mln. eurų per metus, o nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 20 proc. projekto vertės. Be to, vystytojas turės pateikti įrodymų, kad jūroje yra įgyvendinęs ar yra įgijęs teisę plėtoti bent vieną projektą, kurio galia yra ne mažesnė kaip 150 MW.

Patvirtintais reikalavimais numatytas skatinimas jūrinio vėjo elektrinių parko statybų metu mažinti klimato kaitą skatinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją. Ne mažiau nei 3 proc. parko statybos darbų turės atlikti mažos ir vidutinio dydžio įmonės.

Konkurso laimėtojas turės skirti ne mažiau kaip 5 mln. eurų sumą aplinkos apsaugos Lietuvos jūrinėje teritorijoje tikslais. Pastačius jūrinio vėjo elektrinių parką, vystytojas bus įpareigotas kasmet šalia parko esančių savivaldybių bendruomenėms skirti įmoką (1 eurą už 1 MWh pagamintos elektros energijos). Preliminariais vertinimais, per metus ši suma gali siekti maždaug 3 mln. eurų.

Vystytojas turės atlikti visus reikalingus tyrimus, poveikio aplinkai vertinimą ir kitus reikalingus veiksmus parko vystymui. Taip pat konkurso nugalėtojas bus atsakingas už prisijungimą prie elektros perdavimo tinklų sausumoje ir už pagamintos elektros energijos sukeltą disbalansą.

Dar vieną konkursą jūrinio vėjo elektrinių parko vystymui Baltijos jūroje ties Palanga planuojama skelbti šių metų rudenį. Abu jūrinio vėjo elektrinių parkai užtikrintų maždaug pusę dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio ir sumažintų šalies priklausomybę nuo elektros importo.

VERT paskelbtas konkursas jūrinio vėjo elektrinių parko vystytojui atrinkti (be valstybės paramos)

VERT patvirtintos jūrinio vėjo elektrinių parkų vystytojui atrinkti konkurso sąlygos

VERT patvirtinta jūrinio vėjo elektrinių parkų vystytojui atrinkti konkursų tvarka

Kitos naujienos