Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimui parinktos alternatyvos

Po konsultacijų nustatytos Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo alternatyvos. Energetikos ministerija š. m. birželio pabaigoje vykdė viešą konsultaciją dėl Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomų plėtoti vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimui parinktų alternatyvų.

Primintina, kad 2020 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta Lietuvos jūrinės teritorijos dalis, kurioje tikslinga organizuoti konkursą apie 700 MW galios vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.

Planuojama, kad pirmasis konkursas bus organizuojamas 2023 m. pabaigoje atlikus visus reikalingus veiksmus ir tyrimus, o būtent parengus Lietuvos jūrinės teritorijos, skirtos atsinaujinančių išteklių plėtrai, specialųjį planą, atlikus numatomų plėtoti vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimą, atlikus vėjo greičio ir kitų parametrų matavimus bei geologinius ir geofizinius jūros dugno tyrimus.

Apibendrinus viešosios konsultacijos rezultatus, preliminariai poveikio aplinkai vertinimui pasirinktos šios alternatyvos, kuriomis siekiama neapriboti optimalaus vėjo elektrinių parko įrengimo Vyriausybės nutarimu patvirtintoje teritorijoje galimybių ir sumažinti rizikas būsimųjų konkursų dalyviams dėl vertintinų vėjo elektrinių parametrų:

ParametraiMaksimalios reikšmės
Vėjo elektrinių modelis 1Vėjo elektrinių modelis 2
Preliminari galia, MW8–20+
Maksimalus įrengiamų vėjo elektrinių skaičius alternatyvojeIki 90
Maksimalus aukštis iki aukščiausio menties taško, metrai300350
Maksimalus rotoriaus diametras, metrai250320

Formuojant vėjo elektrinių parko alternatyvas, elektrinių išdėstymui planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje panaudotas Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoje priimtas geometrinio išdėstymo principas, kaip atskaitos kriterijų priimant vėjo elektrinės vėjaračio skersmenį (D):

  • vėjo kryptimi 7–10xD;
  • statmenai vėjo krypčiai 4–5xD.

Kitos naujienos