Kvietimas į rinkos konsultaciją dėl Baltijos jūros dugne identifikuoto objekto papildomo ištyrimo

Energetikos ministerija kviečia įmones dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl techninės specifikacijos papildomam tyrimui nustatyti Lietuvos teritorijoje Baltijos jūros dugne identifikuoto linijinio objekto trajektoriją.

Atlikus rinkos konsultaciją, planuojama skelbti mažos vertės viešąjį pirkimą minėtam papildomam tyrimui.

Rinkos konsultacijos tikslas – pasirengti viešajam pirkimui ir iki jo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie planuojamą pirkimą, sudaryti sąlygas pateikti pasiūlymus dėl techninės specifikacijos turinio bei išsiaiškinti, kokią preliminarią kainą rinkos dalyviai siūlo tokių paslaugų suteikimui.

Pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo pirkimo techninės specifikacijos projekto prašome pateikti iki 2023 m. balandžio 21 d. 10.00 val. raštu CVP IS, naudojantis susirašinėjimo funkcija.

Plačiau apie rinkos konsultaciją

Kitos naujienos