Ieškoma, kas atliktų vėjo parko jūroje jungties su sausuma dugno tyrimus

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra paskelbė pirmojo vėjo elektrinių parko Baltijos jūroje jungties su sausuma jūros dugno tyrimų atlikimo paslaugų tarptautinius pirkimus. Su pirkimų dokumentais galima susipažinti Centriniame viešųjų pirkimų portale.

Potencialūs paslaugų teikėjai, galintys atlikti vėjo elektrinių parko jungties su sausuma jūros dugno tyrimus, pasiūlymus gali teikti iki 2023 m. vasario 1 d. 11:00 val. vietos laiku. Tyrimai turės būti atlikti per 100 darbo dienų nuo duomenų, reikalingų konkurso techninėje specifikacijoje aprašytų tyrimų atlikimui, pateikimo teikėjui dienos. Į šį terminą įskaičiuoti ir visi parengiamieji darbai, laikas reikiamų leidimų gavimui, rezultatų vertinimas ir ataskaitos apie tyrimų rezultatus parengimas.

Jūros dugno inžinerinių geologinių sąlygų vėjo elektrinių parko jungčiai su sausuma tyrimus reikės atlikti remiantis 2022 m. rugpjūtį inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo metu identifikuoto pirmojo parko infrastruktūros koridoriaus ribose atliktų geofizinių tyrimų rezultatais.

Visi privalomi teritorijų planavimo, poveikio aplinkai vertinimo ir kiti reikalingi tyrimai turi būti atlikti iki 2023 m. antroje pusėje planuojamų konkursų vėjo elektrinių parko statybai ir eksploatacijai numatytoje teritorijoje paskelbimo.

Primename, kad apie 30 km nuo kranto nutolusioje teritorijoje tarp Palangos ir Klaipėdos planuojamo pastatyti vėjo elektrinių parko galia sieks iki 700 MW, o per metus galėtų pagaminti iki 3 TWh elektros energijos. Tai patenkintų beveik ketvirtadalį dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio. Manoma, kad tokio galingumo vėjo elektrinių parkas gali pritraukti apie 1 mlrd. Eur privačių tarptautinių investicijų ir sukurti apie 1300 aukštos kvalifikacijos darbo vietų.

Kitos naujienos