Atliktų tyrimų rezultatai patvirtina Baltijos jūroje pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko teritorijos tinkamumą

Lietuvos energetikos agentūros užsakymu giluminius geofizinius-seisminius jūros dugno tyrimus Baltijos jūroje atlikę tyrėjai patvirtino, kad numatyta pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko teritorija yra tinkama šiai veiklai vystyti.

Lietuvos energetikos agentūra tarptautinio viešojo pirkimo būdu atrinko jūros dugno geofizinius tyrimus atliekančius tiekėjus UAB „Geobaltic“ ir UAB „Garant Diving“. Pagal jungtinę sutartį veikiančios paslaugų tiekėjų grupės atstovai pristatė antrąją jūros dugno tyrimų ataskaitą. Ataskaitoje pateikti giluminių geofizinių-seisminių tyrimų Lietuvos jūrinėje teritorijoje, kurioje tikslinga organizuoti konkursus vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, rezultatai ir išvados.

Pasak Lietuvos energetikos agentūros Vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymo skyriaus vadovo Roman Bykov „giluminių seisminių jūros dugno tyrimų rezultatai yra svarbūs vėjo elektrinių modelių parinkimui bei parkui reikalingos infrastruktūros išdėstymui jūrinėje teritorijoje“.

Šiais tyrimais buvo siekiama išsiaiškinti galimai aktyvias seismines zonas, geologines struktūras bei jų erdvines pozicijas, kurios galėtų turėti įtakos pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko planavimo ir statybų procesams. Tyrimų metu buvo nustatyta geologinių struktūrų tiksli padėtis, plotas, tūris, įvertinta ar planuojama vėjo elektrinių plėtra nepersidengia su kitų strateginių energijos išteklių paieškomis ir, galimai – naftos gavyba Lietuvos jūrinėje teritorijoje.

Tyrėjų išvadose konstatuojama, kad pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko teritorija nepatenka nei ant išskirtų tektoninių lūžių, nei ant aptiktų geologinių struktūrų, kurios galėtų būti potencialios naftos paieškoms ir gavybai. Šios geologinės struktūros yra nutolusios nuo numatytos pirmajam vėjo elektrinių parkui teritorijos daugiau nei 5 km skirtingomis kryptimis.

Planuojama, kad Baltijos jūros teritorijoje 30 km atstumu iki 2028 m. bus įrengtas pirmasis apie 700 MW jūrinių vėjo elektrinių parkas, kuris per metus galėtų pagaminti apie ketvirtadalį dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio ir sukurtų apie 1300 darbo vietų.

Su tyrimų ataskaita galima susipažinti čia.

Kitos naujienos