Antrąjį jūros vėjo elektrinių parko konkursą planuojama skelbti 2024 metų sausio 15 dieną

Sulaukusi Europos Komisijos pritarimo paramos schemai jūrinių elektrinių plėtrai, po viešų konsultacijų su rinkos dalyviais, Energetikos ministerija siūlo antrąjį jūros vėjo elektrinių parko konkursą skelbti 2024 metų sausio 15 dieną. Energetikos ministerijos pasiūlymui dar turi pritarti Vyriausybė.

„Jūros vėjo elektrinių vystymas įgauna pagreitį ir dedame pamatus antro jūros vėjo elektrinių konkursui. Siekiame, kad du vėjo elektrinių parkai užtikrintų iki pusės dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio ir tai būtų ženklus nacionalinės elektros generacijos didinimas“, – sakė energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Energetikos ministerija planuoja du 1,4 GW galios jūrinio vėjo parkus Lietuvos Baltijos jūroje ties Palanga. Per metus šie parkai galėtų pagaminti apie 6 TWh žaliosios elektros energijos – maždaug pusei dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio. Ne mažiau nei 3 proc. parko statybos darbų turės atlikti mažos ir vidutinio dydžio įmonės.

Konkurso laimėtojas turės skirti ne mažiau kaip 5 mln. eurų sumą aplinkos apsaugos Lietuvos jūrinėje teritorijoje tikslais. Pastačius jūrinio vėjo elektrinių parką, vystytojas bus įpareigotas kasmet šalia parko esančių savivaldybių bendruomenėms skirti įmoką (1 eurą už 1 MWh pagamintos elektros energijos). Preliminariais vertinimais, per metus ši suma gali siekti maždaug 3 mln. eurų.

Antrajam 700 MW galios jūrinio vėjo elektrinių parkui numatytos teritorijos plotas Baltijos jūroje siekia apie 136,39 km2. Parkas nuo kranto bus nutolęs apie 30 kilometrų.

Remiantis europine praktika, vystant jūrinio vėjo elektrinių parką, šiam Lietuvos Respublikai strategiškai svarbiam energetiniam projektui Energetikos ministerija organizuoja parengiamųjų darbų atlikimą: jau yra parengtas jūrinės teritorijos inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, rengiamas numatomų plėtoti vėjo elektrinių prijungimo prie sausumos tinklų vystymo planas, baigiamas jūrinio vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimas, jūrinėje teritorijoje, skirtoje vėjo elektrinių parko plėtrai atlikti dugno geofiziniai ir geotechniniai tyrimai bei išmatuotas vėjo greitis ir kiti hidrometeorologiniai parametrai. Tikimasi, kad atlikti parengiamieji darbai užtikrins konkurencingus pasiūlymus konkurse.

Kitos naujienos