Jūrinio vėjo
parkas Lietuvoje

Šis parkas – vienas iš svarbiausių šalies energetinės nepriklausomybės projektų. Jis ženkliai padidins vietinės elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir taip sumažins Lietuvos priklausomybę nuo elektros importo bei užtikrins mažas elektros kainas gyventojams.

700MW

galios elektrinių parkas bus pastatytas 2028 m.

3 TWh

elektros energijos per metus pagaminsiantis parkas užtikrins iki 25 proc. Lietuvos poreikio

virš 1 mlrd.​

eurų privačių investicijų​

1300

naujų darbo vietų​

Atsinaujinanti žalioji energija

Planuojama, jog 2028 m. Lietuvos teritoriniuose vandenyse ties Palanga pradėsiantis veikti maždaug 700 MW galios jūrinio vėjo parkas Baltijos šalyse galėtų pagaminti iki 3 TWh žaliosios elektros energijos per metus, o tai užtikrintų iki ketvirtadalio Lietuvos elektros energijos poreikio ir sumažintų šalies priklausomybę nuo elektros importo, taip pat pritrauks virš 1 mlrd. eurų investicijų ir sukurs mažiausiai 1 300 naujų darbo vietų.

Projekto eiga

2022
I ketv.
 • Seimas priėmė įstatymų paketą dėl jūrinio vėjo energetikos vystymo Baltijos jūroje
III ketv.
 • Vyriausybė patvirtino nutarimą dėl kriterijų aukciono dalyviams
 • Atlikti jūrinio vėjo parko plėtrai skirtos teritorijos geofiziniai sekliosios seismikos ir hidrografiniai tyrimai
IV ketv.
 • Energetikos ministro įsakymu patvirtintas atsinaujinančių išteklių plėtrai skirtų teritorijų jūroje specialusis planas
 • Atlikti parko plėtrai skirtos teritorijos jūroje giluminiai geofiziniai-seisminiai tyrimai
2023
I ketv.
 • Kovą planuojama paviešinti Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Ketinama pradėti derinimo, įskaitant tarpvalstybinio, procedūras
 • VERT planuoja priimti konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašą
 • VERT planuoja patvirtinti didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodiką
 • VERT planuoja nustatyti ir paskelbti didžiausią galimą sandorio kainą
 • „Litgrid“ planuoja paskelbti išankstines prijungimo sąlygas
II ketv.
 • Balandį planuojama paskelbti 6 mėnesių trukmės vėjo greičio, vandens ir kitų meteorologinių parametrų matavimų duomenis
 • Birželį ketinama paskelbti parko plėtrai skirtos teritorijos jūroje inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus
III ketv.
 • Planuojama su Europos Komisija suderinti paramos schemą
 • Rugpjūtį ketinama paskelbti 12 mėnesių trukmės vėjo greičio, vandens ir kitų meteorologinių parametrų matavimų duomenis
 • Rugsėjį planuojamas pirmojo jūrinio vėjo parko vystytojo parinkimo aukcionas.
IV ketv.
 • Planuojama paskelbti geofizinius ir geotechninius jūros dugno tyrimus pirmojo jūrinio vėjo parko infrastruktūrai skirto koridoriaus plote
 • Planuojama pabaigti poveikio aplinkai vertinimo procesą
 • Planuojama pabaigti parko elektros jungčių teritorijų planavimo dokumento koncepcijos strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, patvirtinti prioritetinę vystymo plano koncepciją
2024
II ketv.
 • Planuojamas parko vystytojo parinkimo konkurso laimėtojo paskelbimas
III ketv.
 • Planuojamas parko elektros jungčių teritorijų planavimo dokumento patvirtinimas
2025
II ketv.
 • Ketinama atlikti inžinerinės infrastruktūros koridoriaus paruošimo darbus, teritoriją perduoti vystytojui
2028-2030
 • Pirmasis jūrinio vėjo parkas pradeda veiklą

Dažniausiai užduodami klausimai

D.U.K.