Public consultation on the description of the procedure for organising tenders and issuing permits for the development of wind farms in the Baltic Sea

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakartotinei viešajai konsultacijai teikia patikslintą projektą dėl Jūrinėje teritorijoje atsinaujinančią energiją naudojančių elektrinių plėtros konkursų organizavimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo. Pastabos ir pasiūlymai priimami iki 2024 m. sausio 3 d. Projekto tikslas – įgyvendinti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Vyriausybės numatomo priimti nutarimo pakeitimus, pagerinti konkursų organizavimo sąlygas. […]