LEA to supervise the obligations of offshore wind farm developers

Lietuvai planuojant Baltijos jūroje išvystyti du bendros 1,4 GW galios jūrinio vėjo elektrinių parkus, Energetikos ministerija patvirtino konkursus laimėjusių vystytojų prisiimtų įsipareigojimų priežiūros ir vertinimo tvarką. Priežiūrą jūrinio vėjo elektrinių parkų statybos ir eksploatacijos laikotarpiu atliks Lietuvos energetikos agentūra (LEA). LEA prižiūrės ir vertins, kaip vystytojai vykdo prisiimtus įsipareigojimus dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio […]