Ignitis Renewables launches environmental impact assessment for offshore wind farm

Tarptautinė žaliosios energetikos bendrovė „Ignitis renewables“ ruošiasi statyti pirmąjį šalyje jūrinio vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje ir, pagal numatytus reikalavimus, parengė šio Lietuvai itin svarbaus energetikos projekto poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą. Šios programos pagrindu bus rengiamas pats poveikio aplinkai vertinimas. PAV programos parengimas yra dar vienas labai svarbus žingsnis sėkmingo projekto įgyvendinimo link. Anot […]